London, United Kingdom
info@telesens.co.uk
+44 20 3432 8178

ПАТ «Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв’язку в Україні й лідер серед інтернет-провайдерів. Компанія надає свої послуги понад 10 мільйонам абонентів фіксованого зв’язку, сотням тисяч користувачів послуги комутованого та некомутованого доступу до мережі Інтернет. Оператор надає практично всі види телекомунікаційних послуг по всій території України, використовуючи передові технології: ADSL, IP, VPN (MPLS), Frame Relay, WIFI. Компанія пропонує найсучасніші послуги: передача даних, побудова віртуальних мереж корпоративним і бізнес абонентам, послуги відео-конференц-зв’язку, контакт-центру, апаратний і віртуальний хостинг та багато іншого.

«Укртелеком» володіє потужною й розгалуженою транспортною мережею з високим ступенем надійності й резервування, яка є основою телекомунікаційної інфраструктури України. З метою задоволення зростаючих потреб клієнтів, «Укртелеком» створює найпотужнішу в Україні національну магістральну мережу передачі даних, побудовану на базі сучасної технології DWDM, пропускна здатність якої наближається до 4 Гбіт/с. Це дозволяє надавати якісні інформаційно-телекомунікаційні послуги, зокрема й інтернет, в усіх регіонах України. Вигідне географічне розташування України, потужна транспортна мережа з високим ступенем надійності й резервування дозволяють компанії надавати послуги з організації високошвидкісних транзитних каналів для міжнародних операторів. Для надання послуг зв’язку з іноземними державами, а також послуг транзитного передавання трафіку як в Україні, так і за кордоном, «Укртелеком» бере активну участь в міжнародних телекомунікаційних проєктах, що забезпечує вихід на цифрові телекомунікаційні системи країн Європи, Азії, Африки та Північної Америки. Компанія є учасником проектів ТЄЛ та ТАЄ, а також співвласником 14 міжнародних підводних систем зв’язку, таких як ITUR і BSFOCS.

Бізнес-мета та проблема

Значення «Укртелекому» на телекомунікаційному ринку країни важко переоцінити: це єдиний оператор, який надає послуги фіксованого телефонного зв’язку по всій території України всім категоріям споживачів. Як найбільш потужний оператор фіксованого зв’язку в Україні «Укртелеком» піклується про соціально незахищені верстви населення країни й надає такі соціально важливі послуги, як сільський телефонний зв’язок, проводове радіомовлення (близько 2,5 млн точок), а також послуги переговорних пунктів і таксофонного зв’язку. Транспортна мережа оператора є основою телекомунікаційної інфраструктури держави.

Проте, висока конкурентність і динамічність телекомунікаційного ринку ставлять всіх гравців ринку в жорсткі умови: споживачі вибирають найцікавіші для них послуги за мінімальними цінами. На сьогодні «Укртелеком», як і раніше, є лідером на ринку стаціонарного телефонного зв’язку, займаючи на ньому понад 70%. Так, в 2010 році «Укртелеком» обслуговував понад 10 млн телефонних апаратів. Проте, з 2004 року через посилення позицій мобільного зв’язку частка доходів від послуг стаціонарного телефонного зв’язку, зокрема й міжнародного, в загальних доходах оператора постійно знижується. Намагаючись підвищити прибутковість, «Укртелеком» став активно пропонувати послуги широкосмугового доступу в інтернет за технологією ADSL (торгова марка «ОГО!»), Ставши лідером на цьому ринку за основними параметрами: спектру послуг, кількості абонентів і географічним охопленням мережі.

В умовах жорсткої конкуренції оператор був гостро зацікавлений у впровадженні рішень, які підвищують ефективність усіх гілок бізнесу взаєморозрахунків з партнерами (операторами зв’язку, контент-провайдерами, постачальниками інтернет-послуг) за різні види наданих послуг та типи телекомунікаційного трафіку.

Рішення

Для будь-якого вендора забезпечення білінгу національних операторів зв’язку це особливий престиж і рівень, і, безумовно, завдання підвищеної відповідальності. Національного оператора характеризує особлива ретельність процедури вибору постачальників, здійснюваного на тендерній основі, високі вимоги до якості супроводу рішень, що постачаються й до готовності їх оперативної модифікації.

Успішне співробітництво ВАТ «Укртелеком» і компанії «Телесенс» розвивається з травня 2007 року, коли в інформаційній системі телекому була впроваджена в промислову експлуатацію система взаєморозрахунків між операторами зв’язку Tinterconnect (T-IC), розроблена «Телесенсом». Особливо затребуваною для оператора стала функціональність системи T-IC з підтримки розрахунків з інтернет-провайдерами (зокрема за системою prepaid), завдяки чому забезпечується отримання інформації про баланс постачальників інтернет-послуг практично в режимі реального часу.

Після освоєння базової функціональності системи Tinterconnect, через рік активної експлуатації, виникла потреба в її подальшому функціональному розвитку. У 2008 році для «Укртелекому» були розроблені додаткові види звітів, що дозволяють аналізувати дані трафіку й обсяги послуг, отримувати згруповані дані й дані різної деталізації, в залежності від обраного критерію.

Уже в наступному році для нацоператора, вперше в Україні, була реалізована послуга з обробки міжнародного трафіку закритих груп абонентів. У цей же час для забезпечення білінгу контент-послуг між «Укртелекомом» і контент-провайдерами компанія «Телесенс» впровадила в оператора відповідну функціональність.

Наступним кроком на шляху підвищення ефективності інтерконнект-бізнесу національного оператора стало впровадження функціональності управління торгівлею трафіком. Утримуючи лідерські позиції на ринку міжнародного зв’язку за обсягом переданого голосового трафіку, «Укртелеком» відчував потребу в автоматизації процесів покупки й продажу трафіку й підвищення якості прийняття рішень в цій області. Система управління торгівлею трафіком T-TTM дозволила автоматизувати процеси ведення головного плану нумерації, завантаження прайс-листів, аналізувати цінові пропозиції постачальників за напрямами й формувати аналітичні дані для забезпечення ефективності торгівлі трафіком.

 

На сьогодні компанії «Укртелеком» і «Телесенс» продовжують  щільне співробітництво: йде супровід поставлених рішень, виконуються замовні модифікації систем з метою їх використання для проведення нових типів взаєморозрахунків при наданні нових видів послуг.

Результати

2011 рік став визначним для національного оператора зв’язку України: після 10-річного очікування компанія отримала приватного інвестора. У зв’язку з цим очікується нова епоха розвитку телекому на основі стратегії зростання й розвитку. Оператор ставить перед собою амбітні цілі підкорити найбільш перспективні ринки послуг фіксованого швидкісного інтернет-доступу, а також інтернет-телебачення. Більш того, всупереч усім світовим тенденціям, компанія зберегла позиції традиційної телефонії й розраховує на поліпшення ситуації в майбутньому. Оператор модернізує та збільшує ємність як внутрішніх, так і зовнішніх каналів своєї мережі, інвестує в системи підтримки бізнесу.

Для «Укртелекому» чотирирічний досвід експлуатації рішень для підтримки інтерконнект-бізнесу від компанії «Телесенс» є надійною платформою для планування впровадження нових сервісів і пропозицій своїм абонентам.

Основні результати використання систем для підтримки інтерконнект-бізнесу компанії «Телесенс»:

  • Система T-IC задовольняє всім міжнародним стандартам і вимогам до ведення інтерконнект-бізнесу, про що свідчить успішне здійснення «Укртелекомом» взаєморозрахунків з більш ніж 150 міжнародними телекомунікаційними компаніями.
  • Висока автоматизація виконання технологічних процесів забезпечила мінімізацію трудомісткості й зниження часу на виставлення рахунків партнерам по інтерконекту (до 4-5 разів). Як результат, своєчасне отримання доходів і підвищення конкурентоспроможності за рахунок збільшення швидкості прийняття рішень.
  • Система надала інструменти для проведення оперативного аналізу даних і тенденцій за обсягами трафіку, цінами, можливими доходами і витратами, що дозволяє своєчасно вносити корективи в договори з партнерами та управляти прибутковістю.
  • Висока точність, повнота, оперативність розрахунків, зниження «людського фактора» сприяють мінімізації ризиків і фінансових втрат.
  • Можливості гнучкого налаштування системи забезпечують реалізацію всіх правил взаєморозрахунків, які використовуються на міжнародному телекомунікаційному  ринку, а також дозволяють втілити в життя будь-яку маркетингову стратегію при укладанні інтерконнект-договорів.
  • Функціональність управління торгівлею трафіком (ТТМ) дозволяє проводити оперативну й гнучку тарифну політику: автоматизація завантаження прайс-листів дозволяє своєчасно завантажувати, обробляти й аналізувати інформацію від операторів-партнерів, що постійно змінюється; підвищення доходів за рахунок підтримки прийняття рішень щодо маршрутизації трафіку.
  • Впровадження підсистеми звірки деталізованих даних трафіку забезпечує запобігання фінансових втрат, пов’язаних з оплатою некоректно виставлених рахунків.
  • Високий рівень послуг технічного супроводу, що надаються компанією «Телесенс», забезпечує надійність роботи, запобігає виникненню збоїв в технологічному процесі взаєморозрахунків, сприяючи раціональному використанню ІТ-ресурсів «Укртелекому».

Якщо Ви хочете дізнатися більше про проект впровадження Tinterconnect або про інші проєкти компанії «Телесенс», зателефонуйте, будь ласка, за номером: +380 57 756 3041 або напишіть нам: products@telesens.ua

Архивы