London, United Kingdom
info@telesens.co.uk
+44 20 3432 8178

29 серпня 2018 року було отримано позитивне рішення ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) щодо видачі патенту на спосіб наскрізного шифрування даних за гібридною схемою шифрування.

Заявку на винахід було оформлено в ході створення одного з програмних продуктів Телесенс – універсальної платформи для зашифрованих комунікацій TSM (на базі даної платформи працює ТSМ-Мессенжер). Авторами винаходу є технічні фахівці компанії.

Особливістю винаходу є керований час використання ключів шифрування, що дозволяє програмними засобами забезпечити заданий рівень захищеності даних практично для будь-яких умов і, одночасно, економне використання ресурсів на операцію асиметричного шифрування. Зниження вимог до обчислювальної потужності відкриває перспективи для використання нового методу в сегменті інтернету речей (IoT), де наскрізне шифрування даних ще не стало стандартом через необхідність підтримувати невеликі габарити й вартість кінцевих пристроїв.

Використання наскрізного шифрування, при якому лише джерело та споживач інформації володіють ключами, істотно підвищує захищеність конфіденційної інформації під час її передачі й зберігання, що останнім часом є обов’язковою вимогою для більшості інформаційних систем, пов’язаних з обробкою персональних даних. Тому компанія планує й надалі розвивати свої напрацювання в області криптографії та вбудовувати механізми криптографічного захисту в інші продукти для телекомунікаційної галузі.

Архивы