London, United Kingdom
info@telesens.co.uk
+44 20 3432 8178

У будь-якого оператора є тарифи на вихідні дзвінки. Дзвінки в різні країни суттєво відрізняються за вартістю. Крім того, наш оператор отримує частину вартості вхідних дзвінків / СМС і зацікавлений, щоб на його номера їх надходило  більше. Продукт Telesens ТТМ – Traffic Trade Management – істотно збільшує прибуток оператора від торгівлі трафіком за рахунок автоматизації аналізу та різкого збільшення швидкості прийняття рішень в цій динамічній області.

Торгівля трафіком аналогічна будь-який інший торгівлі – купити якомога дешевше, продати з запланованим прибутком. Звучить досить просто, але специфікою цієї галузі бізнесу є величезна кількість варіантів вартості “товару” – напрямків дзвінків – і щодня змінюється вартість напрямків у різних постачальників. Кількість напрямків виглядає не дуже великим, воно визначається кількістю країн в світі, кількістю операторів в цих країнах і іноді тарифною політикою цих операторів, що дозволяє давати різну вартість на різні сегменти мережі оператора. Однак, за останні кілька років тарифи сильно ускладнилися, паралельно з простим тарифом “напрямок – вартість” з’явилися різноманітні моделі знижок залежно від обсягу трафіку на даний напрямок, години доби і навіть номерів, з яких здійснюється виклик. Всі ці факти говорять про те, що обробляти вручну (або з мінімальною автоматизацією) прайс-листи, що постійно оновлюються є абсолютно неефективно, а отримувати запланований рівень прибутку практично неможливо.

Основними модулями системи є завантаження прайс-листів, комерційна маршрутизація, технічна маршрутизація і генерація операторських прайс-листів. Також працює ряд допоміжних систем – генератор звітів, журнали дій і подій і інші, але розглянемо ми тільки основні.

Модуль завантаження прайс-листів вирішує два основні завдання: привести різноманітні формати прайс-листів до єдиної моделі, що дозволяє проводити прямі порівняння різних пропозицій; якомога оперативніше актуалізувати дані про вартість в системах білінгу та управління трафіком.

Модуль комерційної маршрутизації виконує порівняння і аналіз оброблених модулем завантаження прайс-листів пропозицій для вибору оптимальних на даний момент варіантів маршрутизації для кожного напрямку. Алгоритми використовують складні моделі, що враховують крім вартості різноманітні параметри, взяті з наданих постачальниками пропозицій і оброблені модулем завантаження. Результатом роботи модуля є рекомендації щодо зміни маршрутизації трафіку, які допомагають співробітникам швидко приймати рішення про коригування маршрутизації.

Модуль технічної маршрутизації є продовженням модуля комерційної маршрутизації і дозволяє залишити за відповідальним співробітником тільки функцію контролю. Функціонал дозволяє в режимі реального часу міняти маршрутизацію на комутаторах, мінімізуючи час від надходження нового прайс-листа до внесення змін в маршрутизацію дзвінків. Модуль працює з комутаторами більшості великих вендорів, а кваліфікація і досвід наших розробників дозволяє на етапі впровадження налаштувати взаємодію з будь-яким пристроєм.

Модуль генерації прайс-листів буде корисним транзитним операторам, які працюють не стільки з трафіком своїх абонентів, скільки орієнтовані на пошук і надання іншим операторам взаємовигідних тарифів на чужі мережі. Важливість правильного аналізу можливих варіантів і швидкого апдейта власних прайс-листів зростає у таких операторів багаторазово, так само як і ціна помилки. Тому крім обов’язкового використання технічної маршрутизації такі оператори використовують і модуль генерації прайс-листів, який із заданою регулярністю, як правило щодня, генерує прайс-лист для розсилки контрагентам.

Ціни прайс-листа оновлюються з урахуванням змін в цінах наших постачальників, наших змін у маршрутизації і заданих показниках прибутковості. Використання зв’язки з чотирьох модулів ТТМ дозволяє звести до мінімуму затримку між надходженням інформації про зміну вартості і корекцією власних цін для споживачів, що в свою чергу дозволяє витягти максимум прибутку з будь-яких змін.

Підводячи підсумки, відзначимо що ТТМ як продукт є другим за затребуваністю в екосистемі Telesens Interconnect Business Suite після білінгу. Інтерес до управління трафіком у наших існуючих і потенційних замовників з кожним роком тільки зростає.

Архивы